مقایسه ملک ها

فروش
64,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

rahbar

4 هفته پیش

64,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

4 هفته پیش

فروش
800,000,000 تومان
100مترویلای نوساز
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

علی شیخی

4 هفته پیش

800,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

4 هفته پیش

فروش
250,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

علی شیخی

1 ماه پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

1 ماه پیش

فروش
900,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

1 ماه پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

فروش
475,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

سرو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

آپارتمان مسکونی

khadem

1 ماه پیش

475,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
577,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

naasiri

1 ماه پیش

577,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
900,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

1 ماه پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

1 ماه پیش

فروش
460,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

مبارک آباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

tehrani

1 ماه پیش

460,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
3,438,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

حصار بوعلی

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

pirozi

1 ماه پیش

3,438,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش