مقایسه ملک ها

64,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

rahbar

3 سال پیش

64,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

800,000,000 تومان
100مترویلای نوساز

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

علی شیخی

3 سال پیش

800,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

3 سال پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

علی شیخی

3 سال پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

3 سال پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

3 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

3 سال پیش

475,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

آپارتمان مسکونی

khadem

3 سال پیش

475,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

577,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

naasiri

3 سال پیش

577,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

3 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

3 سال پیش

460,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

مبارک آباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

tehrani

3 سال پیش

460,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

3,438,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

حصار بوعلی

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

pirozi

3 سال پیش

3,438,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش