مقایسه ملک ها

64,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

rahbar

11 ماه پیش

64,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

800,000,000 تومان
100مترویلای نوساز

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

علی شیخی

11 ماه پیش

800,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

11 ماه پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

علی شیخی

11 ماه پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

11 ماه پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

11 ماه پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

11 ماه پیش

475,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

آپارتمان مسکونی

khadem

11 ماه پیش

475,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 71

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

577,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

naasiri

12 ماه پیش

577,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

12 ماه پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

12 ماه پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

12 ماه پیش

460,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

مبارک آباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

tehrani

12 ماه پیش

460,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

12 ماه پیش

3,438,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

حصار بوعلی

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

pirozi

12 ماه پیش

3,438,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 191

آپارتمان مسکونی

12 ماه پیش