مقایسه ملک ها

175,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

borhani

2 سال پیش

175,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,350,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

آپارتمان مسکونی

علی شیخی

2 سال پیش

1,350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

علی شیخی

2 سال پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

2 سال پیش

2,743,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

شهرک غرب

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 211

آپارتمان مسکونی

talebi

2 سال پیش

2,743,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 211

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

450,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 160

ویلا

esmailii

2 سال پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

110,000,000 تومان
آپارتمان بلوار نیایش

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

hoseeeiini

2 سال پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

10,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 4سرویس: 4متر مربع: 431

آپارتمان مسکونی

torabi

2 سال پیش

10,000,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4متر مربع: 431

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

460,000,000 تومان
آپارتمان در میدان دریاچه

آپارتمان

گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 98

آپارتمان مسکونی

mojtabaa

2 سال پیش

460,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 98

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

242,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 22 - چيتگر

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان مسکونی

ثبوتی فرد

2 سال پیش

242,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش