مقایسه ملک ها

950,000,000 تومان
ویلا در املاک نیاز تو

ویلا

شهر دماوند

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 350

آپارتمان مسکونی

damavandii

3 سال پیش

950,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 350

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

3,000,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 3 - دروس

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 245

آپارتمان مسکونی

adibi

3 سال پیش

3,000,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 245

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

516,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 22 - گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

nasiri

3 سال پیش

516,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

lardi

3 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

666,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

ویلا

sheykhi

3 سال پیش

666,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

ویلا

3 سال پیش