مقایسه ملک ها

366,000,000 تومان
باغ و ویلا

ویلا

شهر دماوند

اتاق: 2سرویس: 3متر مربع: 120

ویلا

damavandii

2 سال پیش

366,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 3متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

950,000,000 تومان
ویلا در املاک نیاز تو

ویلا

شهر دماوند

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 350

آپارتمان مسکونی

damavandii

2 سال پیش

950,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 350

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

3,000,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 3 - دروس

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 245

آپارتمان مسکونی

adibi

2 سال پیش

3,000,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 245

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

516,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 22 - گلستان غربي

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

nasiri

2 سال پیش

516,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 111

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

lardi

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

666,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

ویلا

sheykhi

2 سال پیش

666,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش