مقایسه ملک ها

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

mokhtari

2 سال پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

666,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

ویلا

sheykhi

2 سال پیش

666,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

315,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 1 - چیذر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

hadii

2 سال پیش

315,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

75,000,000 تومان

آپارتمان

شهریار, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

mehdi

2 سال پیش

75,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,250,000,000 تومان

آپارتمان

منطقه 1 - قیطریه

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 170

آپارتمان مسکونی

amir

2 سال پیش

1,250,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 170

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش