مقایسه ملک ها

521,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

shahi

9 ماه پیش

521,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

9 ماه پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

علی شیخی

9 ماه پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

9 ماه پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

9 ماه پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

9 ماه پیش

414,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

ghaeem

9 ماه پیش

414,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

1,430,000,000 تومان

آپارتمان

اختیاریه

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 147

آپارتمان مسکونی

shahrokh

9 ماه پیش

1,430,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 147

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

236,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

نازی آباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

paanahi

9 ماه پیش

236,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

170,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

شهید دستغیب

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 49

آپارتمان مسکونی

ahmadpor

9 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 49

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

510,000,000 تومان

آپارتمان

شهرک نفت

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

sorosh

9 ماه پیش

510,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

400,000,000 تومان
5 واحد آپارتمان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

ssanai

9 ماه پیش

400,000,000 تومان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش