مقایسه ملک ها

521,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

shahi

1 سال پیش

521,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان موقعیت اداری

1 سال پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

علی شیخی

1 سال پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

ویلا

1 سال پیش

900,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

علی شیخی

1 سال پیش

900,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

ویلا

1 سال پیش

414,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

ghaeem

1 سال پیش

414,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

1,430,000,000 تومان

آپارتمان

اختیاریه

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 147

آپارتمان مسکونی

shahrokh

1 سال پیش

1,430,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 147

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

236,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

نازی آباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

paanahi

1 سال پیش

236,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

170,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

شهید دستغیب

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 49

آپارتمان مسکونی

ahmadpor

1 سال پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 49

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

510,000,000 تومان

آپارتمان

شهرک نفت

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

sorosh

1 سال پیش

510,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

400,000,000 تومان
5 واحد آپارتمان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

ssanai

1 سال پیش

400,000,000 تومان

اتاق: 6سرویس: 5متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش