مقایسه ملک ها

کیفیت زندگی در کلان شهر تهران

کیفیت زندگی در  کلان شهر تهران

کیفیت زندگی در  کلان شهر تهران

کیفیت زندگی در  کلان شهر تهران از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و این شهر با رشد بی رویه خود و همچنین جمعیت مهار نشدنی آن در وضعیت شکننده و بحرانی قرار گرفته است.

انتخابات شورای شهر و تغییر نوع نگاه تخصصی و مدیریتی به مقوله شهر تهران و  همچنین رشد بی رویه کالبدی شهر تهران و معضلات پیش آمده در این شهر در طی سالهای اخیر  اهمیت توجه به شاخصهای کیفیت زندگی را برای شورای آینده و شهردار بعدی تهران بیش از پیش پررنگ می نماید.

بر اساس این دانسته ها و پیشبینی آینده تهران ۵۵ شاخص در هفت حوزه مشخص گردیده است تا در یک دوره ۴ ساله به استانداردهای مد نظر در سندها و برنامه های اصلی شهر تهران نزدیک گردد.

کیفیت زندگی در کلان شهر تهران

چشم انداز های شهر تهران

بر اساس چشم‌انداز هدف‌گذاری‌شده برای ۵۵ شاخص در ۷ حوزه شامل حمل و نقل ، محیط زیست ، مدیریت بحران ، اقتصاد شهر ، ساخت و ساز ، ساختار مدیریت شهری و  خدمات شهری،  وضع موجود و چشم انداز ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس برای شاخص‌های مد نظر  در  ۴ سال آینده به گونه‌ای در نظر گرفته شود که آن گروه  از شاخص‌هایی که باید به سطحی مثبت و قابل قبول برسد ، یک سطح حداقلی برای اعداد و ارقام و آمارهای مختص به آن ها به صورت افزایشی در نظر گرفته شود.

همچنین شاخص‌هایی که در راستای رسیدن به اهداف و شاخصهای برنامه ۱۴۰۰  باید از سطح آنها کاسته شود  یک  محدوده حداکثری  برای آن  تعریف گردد . در ادامه جدول کامل و سطوح حداقل و حداکثری این شاخصها آورده شده است .

کیفیت زندگی در کلان شهر تهران

منبع : املاک نیاز تو

نوشته های مشابه

چالشهای بخش مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۶

چالشهای بخش مسکن در نیمه دوم سال 1396 مسکن یکی از مهم...

ادامه مطلب

معضلات بلند مرتبه سازی در تهران

معضلات بلند مرتبه سازی در تهران در این مقاله قصد داریم...

ادامه مطلب

تهران در ۴ سال آینده

تهران در 4 سال آینده تهران در 4 سال آینده با توجه به...

ادامه مطلب