مقایسه ملک ها

ذخیره سازی این جستجو؟

ترتیب نمایش:

561,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهریار، استان تهران، ایران

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

soheyl

11 ماه پیش

561,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

102,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهرستان شهریار

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

banai

11 ماه پیش

102,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

160,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهر تهران - منطقه 7 - خواجه نظام غربی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

abas

11 ماه پیش

160,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

95,000,000 تومان
آپارتمان مسکونی در نیاز تو

آپارتمان مسکونی

مینای شمالی منطقه 14

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 37

آپارتمان مسکونی

karimi

11 ماه پیش

95,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 37

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

ویژه
478,000,000 تومان
آپارتمان مسکونی 168 متری

آپارتمان مسکونی

شهرستان شهریار، استان تهران، ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 168

آپارتمان مسکونی

soheyl

11 ماه پیش

478,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 168

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

97,000,000 تومان
آپارتمان باز سازی شده

آپارتمان مسکونی

خلیج فارس شمالی، منطقه ۱۸

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

ghasemi

11 ماه پیش

97,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

190,000,000 تومان
آپارتمان نوساز

آپارتمان مسکونی

شهر تهران - منطقه 12 - سنگلج

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

mostafa

11 ماه پیش

190,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش

198,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری

آپارتمان مسکونی

بهار، منطقه ۷

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

hamid

11 ماه پیش

198,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

11 ماه پیش