مقایسه ملک ها

افشار

  تماس با افشار

  128,000,000 تومان

  خانه مسکونی

  شهر شهریار - اندیشه

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 64

  آپارتمان مسکونی

  افشار

  10 ماه پیش

  128,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 64

  آپارتمان مسکونی

  10 ماه پیش