مقایسه ملک ها

محمد صاعدی

  تماس با محمد صاعدی

  1,280,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  کلنگی

  خاوران - اتوبان بعثت، بعد از خیابان ذوالفقاری

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

  کلنگی

  محمد صاعدی

  12 ماه پیش

  1,280,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 400

  کلنگی

  12 ماه پیش