مقایسه ملک ها

بهاری

  تماس با بهاری

  82,000,000 تومان

  آپارتمان

  شهر شهریار - اندیشه

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45

  آپارتمان مسکونی

  بهاری

  10 ماه پیش

  82,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45

  آپارتمان مسکونی

  10 ماه پیش