مقایسه ملک ها

قیاسوند

  تماس با قیاسوند

  280,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  قیاسوند

  12 ماه پیش

  280,000,000 تومان

  اتاق: 2متر مربع: 75

  آپارتمان مسکونی

  12 ماه پیش