مقایسه ملک ها

خ م

  تماس با خ م

  300,000,000 تومان

  آپارتمان

  جنت آباد مرکزی

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

  آپارتمان مسکونی

  خ م

  11 ماه پیش

  300,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

  آپارتمان مسکونی

  11 ماه پیش