مقایسه ملک ها

رییسی

  تماس با رییسی

  335,000,000 تومان

  آپارتمان

  منطقه 8 - مدائن

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 66

  آپارتمان مسکونی

  رییسی

  10 ماه پیش

  335,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 66

  آپارتمان مسکونی

  10 ماه پیش