مقایسه ملک ها

امیر یحیایی

  تماس با امیر یحیایی

  205,000,000 تومان

  آپارتمان

  منطقه 8 - کرمان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

  آپارتمان مسکونی

  امیر یحیایی

  10 ماه پیش

  205,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

  آپارتمان مسکونی

  10 ماه پیش