مقایسه ملک ها

خرید خانه

خرید خانه

خرید خانه در این پست قصد داریم به مباحثی در مورد خرید خانه که میتواند بسیار اهمیت داشته باشد صحبت نماییم. یکی از چالش های زمان ما با توجه به وضع اقتصادی خرید خانه و حل مشکل مسکن می باشد. خرید خانه سختی های زیادی دارد که یک فرد با آن روبه رو است .علاوه […]

شهرهای خطرناک آمریکای مرکزی و جنوبی ۲

شهرهای خطرناک آمریکای مرکزی و جنوبی ۲

ادامه شهرهای خطرناک آمریکای مرکزی و جنوبی در روزهای گذشته به معرفی شهرهای خطرناک آمریکای مرکزی و جنوبی در این پست قصد داریم به ادامه شهرهای خطرناک آمریکای مرکزی و جنوبی بپردازیم. ماسیو برزیل این شهر در برزیل قرار دارد و جمعیت آن تقریبا یک میلیون نفر می باشد. در سال ۲۰۱۲ در این شهر […]

شهرهای خطرناک در آمریکای مرکزی و جنوبی

شهرهای خطرناک در آمریکای مرکزی و جنوبی

شهرهای خطرناک در آمریکای مرکزی و جنوبی در این پست میخواهیم شهرهای خطرناک در آمریکای مرکزی و جنوبی را به شما معرفی نماییم. با توجه به میزان مرگ و میر آمریکای جنوبی و مرکزی ممکن است خطرناک ترین مطقه چند ملیتی در جهان باشد. راه های زیادی برای تعیین خطرناک بودن یک شهر وجود دارد […]

شغل های پردرآمد آمریکا در سال ۲۰۱۷

شغل های پردرآمد آمریکا در سال ۲۰۱۷

شغل های پردرآمد آمریکا در سال ۲۰۱۷ در این پست قصد داریم در ادامه پست های جالب به معرفی شغل های پردرآمد آمریکا در سال ۲۰۱۷ بپردازیم. وقتی شغل یا حرفه ای را برای خود انتخاب میکینم بسیار مهم است که از میزان درآمد آن شغل آگاهی داشته باشیم. با توجه به اطلاعات دفتر حقوق […]