مقایسه ملک ها

خانه های غیر معمول

خانه های غیر معمول

خانه های غیر معمول در سرتا سر دنیا افرادی هستند که دوست دارند نسبت به بقیه مردم خاص تر زندگی کنند شاید یکی از ویژگی های زندگی خاص این افراد ساخت خانه های غیر معمول باشد. خانه هایی که نسبت به خانه های دیگر بسیار متفاوت هست و دیدن آنها بسیار شگفت انگیز می باشد. […]

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا در این پست قصد داریم به نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا بپردازیم. در پست های قبلی در مورد مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا و معیار انتخاب شهرهای هوشمند صحبت نمودیم. ۴۰% جمعیت شهری اروپا در شهرهای سایز متوسط زندگی می کنند. نتایج نشان […]

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

معیار انتخاب شهرهای هوشمند در مقاله قبل در مورد مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا صحبت کردیم در ادامه به معیار انتخاب شهرهای هوشمند می پردازیم. معیار انتخاب شهرهای متوسط اروپایی، در سه مرحله و با دو معیار انتخاب می شوند : این معیار ها شامل تعریف قالب شهری و قرار گرفتن تحت […]

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا در این پست قصد داریم در مورد مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا  بپردازیم. مولفه ها و شاخصهای در نظر گرفته شده  برای رتبه بندی  شهرهای هوشمند متوسط در سطح اروپا به شرح ذیل است: اقتصاد هوشمند ( روح نوآوری، کارآفرینی ، برند و تصویر […]