مقایسه ملک ها

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا در این پست قصد داریم به نتایج رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا بپردازیم. در پست های قبلی در مورد مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا و معیار انتخاب شهرهای هوشمند صحبت نمودیم. ۴۰% جمعیت شهری اروپا در شهرهای سایز متوسط زندگی می کنند. نتایج نشان […]

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

معیار انتخاب شهرهای هوشمند

معیار انتخاب شهرهای هوشمند در مقاله قبل در مورد مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا صحبت کردیم در ادامه به معیار انتخاب شهرهای هوشمند می پردازیم. معیار انتخاب شهرهای متوسط اروپایی، در سه مرحله و با دو معیار انتخاب می شوند : این معیار ها شامل تعریف قالب شهری و قرار گرفتن تحت […]

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا

مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا در این پست قصد داریم در مورد مولفه های رتبه بندی شهر های هوشمند اروپا  بپردازیم. مولفه ها و شاخصهای در نظر گرفته شده  برای رتبه بندی  شهرهای هوشمند متوسط در سطح اروپا به شرح ذیل است: اقتصاد هوشمند ( روح نوآوری، کارآفرینی ، برند و تصویر […]

نکات تکمیلی خرید خانه در ترکیه

نکات تکمیلی خرید خانه در ترکیه

نکات تکمیلی خرید خانه در ترکیه در پست قبل درباره نکات خرید خانه در ترکیه صحبت کردیم.در این پست قصد داریم به نکات تکمیلی خرید خانه در ترکیه بپردازیم. اتباع برخی از کشورها بدون نیاز به گرفتن مجوز می‌توانند در ترکیه هر نوع زمین ، خانه ، ملک و سازه ای  بخرند. این کشورها عبارتند […]