مقایسه ملک ها

شهرهای هوشمند(۲)

شهرهای هوشمند(۲)

ادامه شهرهای هوشمند در این مقاله به توضیحات بیشتری در مورد ادامه شهرهای هوشمند می پردازیم. در این شهرهای هوشمند که برمبنای زیرساخت های زندگی  دیجیتالی طراحی و ساخته و مدیریت می شوند مایحتاج و نیازهای شهروندان به صورت هوشمند و بر مبنای  آخرین تکنولوژیهای روز دنیا تامین می شود. اگرچه زیرساخت  و تجهیزات فیزیکی […]

شهرهای هوشمند

شهرهای هوشمند

شهرهای هوشمند در این پست قصد داریم به شهرهای هوشمند ، تعاریف ، مفاهیم و مولفه ها بپردازیم. امروزه سیاستگزاران و مدیران شهری با پدیده ای بنام شهرهای هوشمند مواجه هستند که به عنوان شبکه ها و سیستم های پیچیده ای در نظر گرفته شده و از بخشهایی مانند انسانها ، صنایع و کسب و […]

تکنولوژی های نوین ساخت و ساز

تکنولوژی های نوین ساخت و ساز

تکنولوژی های نوین ساخت و ساز در این پست قصد داریم به مباحث نوین در ساخت و ساز و تکنولوژی های نوین ساخت و ساز بپردازیم. ساخت و ساز و تکنولوژی از ابتدای تاریخ رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته اند و تکنولوژی هر دوره همواره در  ساخت و ساز بنا و مسکن بشر نقش تمام […]