مقایسه ملک ها

چرایی کوتاهی متوسط عمر بنا در ایران

چرایی کوتاهی متوسط عمر بنا در ایران

چرایی کوتاهی متوسط عمر بنا در ایران در این پست قصد داریم در مورد چرایی کوتاهی متوسط عمر بنا در ایران صحبت کنیم. به طور متوسط و بر اساس شواهد و آمار استاندارد عمر مفید یک بنا  در نقاط مختلف جهان حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰  سال است اما در ایران به علت عدم استفاده از […]