مقایسه ملک ها

رهن و اجارهاداری
550,000,000 تومان
رهن و اجارهاداری

دفتر کار

ولنجک میدان دانشگاه

اتاق: 3متر مربع: 200

واحد اداری / تجاری

رحمتی

5 ماه پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 200

واحد اداری / تجاری

5 ماه پیش

فروشاداری
700,000,000 تومان
فروشاداری

واحد اداري ميدان فردوسي

میدان فردوسی, تهران, استان تهران, ایران

اتاق: 3سرویس: qمتر مربع: 106

آپارتمان اداری

mrtajik

6 ماه پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: qمتر مربع: 106

آپارتمان اداری

6 ماه پیش