مقایسه ملک ها

45,000,000 تومان

متر مربع: 230

زمین

dsardari

1 ماه پیش

45,000,000 تومان

متر مربع: 230

زمین

1 ماه پیش

٦٣٧٠٠٠٠٠٠

فروش فوري

نارمك. ٤٦ متري شرقي

اتاق: ١سرویس: ١

آپارتمان مسکونی

arabi

6 ماه پیش

٦٣٧٠٠٠٠٠٠

اتاق: ١سرویس: ١

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

637,000,000 تومان

فروش فوري

نارمك. ٤٦ متري شرقي

اتاق: ١سرویس: ١متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

arabi

6 ماه پیش

637,000,000 تومان

اتاق: ١سرویس: ١متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

6 ماه پیش

زمین فوری فروشی

شیراز، انتهای اتوبان خلیج فارس، کیلومتر ۱ جاده شیراز فسا

متر مربع: 9200

زمین

aydinb

6 ماه پیش

متر مربع: 9200

زمین

6 ماه پیش

289,000,000 تومان

فوش آپارتمان نوساز

مولوی کوچه آزاد کوچه نساج

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 57

آپارتمان مسکونی

09126442652

1 سال پیش

289,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 57

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش