مقایسه ملک ها

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

ویلا

چمستان, استان مازندران

متر مربع: 100

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 100

ویلا

2 سال پیش

ویلا

چمستان، استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 120

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

850,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 276

ویلا

saeid

2 سال پیش

850,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 276

ویلا

2 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندرانپ

متر مربع: 220

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 220

ویلا

2 سال پیش

243,000,000 تومان

آپارتمان

شریعتی جنوبی کلیم کاشانی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

donya

2 سال پیش

243,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

243,000,000 تومان

آپارتمان

شریعتی جنوبی کلیم کاشانی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

donya

2 سال پیش

243,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

متر مربع: 110

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 110

ویلا

2 سال پیش