مقایسه ملک ها

957,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد بیستون

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان مسکونی

رحمتی

3 سال پیش

957,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 55

ویلا

رحمتی

3 سال پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 55

ویلا

3 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

3 سال پیش

ویلا

چمستان, استان مازندران

متر مربع: 100

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 100

ویلا

3 سال پیش

ویلا

چمستان، استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

3 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 120

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

3 سال پیش

850,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 276

ویلا

saeid

3 سال پیش

850,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 276

ویلا

3 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندرانپ

متر مربع: 220

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 220

ویلا

3 سال پیش

243,000,000 تومان

آپارتمان

شریعتی جنوبی کلیم کاشانی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

donya

3 سال پیش

243,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش