مقایسه ملک ها

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

نیازتو

1 ماه پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

توافقی
توافقی

متر مربع: 800

زمین

4 ماه پیش

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

danialmiar

10 ماه پیش

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

10 ماه پیش