مقایسه ملک ها

385,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

بهروز مطلبی

2 سال پیش

385,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر: 126

آپارتمان مسکونی

roli

2 سال پیش

350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر: 126

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

120,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 41

آپارتمان مسکونی

mani

2 سال پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 41

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,100,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی 157 متری

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 175

آپارتمان مسکونی

arkash

2 سال پیش

1,100,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 175

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

271,000,000 تومان
آگهی فروش آپارتمان مسکونی 113 متری

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

271,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

211,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

211,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

213,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

213,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

726,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

726,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش