مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
550,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

ویلا

HAMADKHD

6 ساعت پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

ویلا

6 ساعت پیش

411,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45.75

آپارتمان مسکونی

ytaherkhani

4 روز پیش

411,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 45.75

آپارتمان مسکونی

4 روز پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 96

آپارتمان مسکونی

amirmoosavi

4 روز پیش

700,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 96

آپارتمان مسکونی

4 روز پیش

680,000,000 تومان

اتاق: ۲سرویس: ۱متر مربع: 115

آپارتمان مسکونی

ysrnwrwzy6

1 هفته پیش

680,000,000 تومان

اتاق: ۲سرویس: ۱متر مربع: 115

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

توافقی

متر مربع: 800

زمین

2 هفته پیش

720,000,000 تومان
720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

6 ماه پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

moha1357

8 ماه پیش

200,000,000 تومان

متر مربع: 1300

زمین

8 ماه پیش

6,000,000,000 تومان
6,000,000,000 تومان

متر مربع: 1700

مستغلات

12 ماه پیش