مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
110,000,000 تومان
فروش فوری آپارتمان مسکونی

آپارتمان مسکونی

منطقه 11 - فروزش-امیر بهادر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 48

آپارتمان مسکونی

fahimeh

2 سال پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 48

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

456,000,000 تومان
آگهی فروش آپارتمان مهندسی ساز

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

rezaiyan

2 سال پیش

456,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

271,000,000 تومان
آگهی فروش آپارتمان مسکونی 113 متری

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

271,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

704,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی 220 متری

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

704,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

364,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهرستان شهریار

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

364,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 130

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

211,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

211,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

417,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 149

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

417,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 149

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

445,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 165

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

445,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 165

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

213,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

213,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش