مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
726,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

726,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

561,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهریار، استان تهران، ایران

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

561,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

102,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهرستان شهریار

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

banai

3 سال پیش

102,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

160,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهر تهران - منطقه 7 - خواجه نظام غربی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

abas

3 سال پیش

160,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

95,000,000 تومان
آپارتمان مسکونی در نیاز تو

آپارتمان مسکونی

مینای شمالی منطقه 14

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 37

آپارتمان مسکونی

karimi

3 سال پیش

95,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 37

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

97,000,000 تومان
آپارتمان باز سازی شده

آپارتمان مسکونی

خلیج فارس شمالی، منطقه ۱۸

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

ghasemi

3 سال پیش

97,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش