مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
97,000,000 تومان
آپارتمان باز سازی شده

آپارتمان مسکونی

خلیج فارس شمالی، منطقه ۱۸

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

ghasemi

4 سال پیش

97,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

190,000,000 تومان
آپارتمان نوساز

آپارتمان مسکونی

شهر تهران - منطقه 12 - سنگلج

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

mostafa

4 سال پیش

190,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

198,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی 50 متری

آپارتمان مسکونی

بهار، منطقه ۷

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

hamid

4 سال پیش

198,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

124,000,000 تومان
آپارتمان مسکونی در املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهریار، استان تهران، ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر: 80

آپارتمان مسکونی

hasan

4 سال پیش

124,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر: 80

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

285,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی 67 متری

اتاق: 2سرویس: 1متر: 67

آپارتمان مسکونی

aslam

4 سال پیش

285,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر: 67

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش

515,000,000 تومان
فروش آپارتمان مسکونی تک واحدی

آپارتمان مسکونی

استان تهران، میدان معلم

اتاق: 3سرویس: 1متر: 212

آپارتمان مسکونی

ahmad

4 سال پیش

515,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر: 212

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش