مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
850,000,000 تومان
خرید خانه دو طبقه

خانه دو طبقه ۵۸ متری تجریش

تجریش, تهران, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 58

خانه

torabiali

1 سال پیش

850,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 58

خانه

1 سال پیش

250,000,000 تومان

آپارتمان

کارون جنوبی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

farzad

1 سال پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

800,000,000 تومان
آپارتمان در دارآباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان مسکونی

mohamadhosein

1 سال پیش

800,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 110

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

680,000,000 تومان
آپارتمان با نمای فوق العاده

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 106

آپارتمان مسکونی

ardestani

1 سال پیش

680,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 106

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

570,000,000 تومان
آپارتمان بازسازی شده

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 107

آپارتمان مسکونی

araste

1 سال پیش

570,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 107

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

188,000,000 تومان
آپارتمان 77 متری

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

babian

1 سال پیش

188,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

210,000,000 تومان

آپارتمان

علم و صنعت

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

haabibi

1 سال پیش

210,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 63

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

3,120,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 240

آپارتمان مسکونی

taghizade

1 سال پیش

3,120,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 240

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش

167,000,000 تومان
طبقه تک واحدی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

seyf

1 سال پیش

167,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

1 سال پیش