مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
180,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

zandi

2 سال پیش

180,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

raasoli

2 سال پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

280,000,000 تومان
آپارتمان 65 متری دوخوابه

آپارتمان

محله فردوس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

shaghi

2 سال پیش

280,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

330,000,000 تومان
آپارتمان 15 ساله

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

ghodjani

2 سال پیش

330,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,200,000,000 تومان
خانه مسکونی سه واحدی

خانه مسکونی

سعادت آباد

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

soltani

2 سال پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

2 سال پیش

100,000,000 تومان
خرید املاک آپارتمان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 38

آپارتمان مسکونی

fahmidana

2 سال پیش

100,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 38

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

76,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

jaavad

2 سال پیش

76,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,140,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

peymani

2 سال پیش

1,140,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

277,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

jaberzade

2 سال پیش

277,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش