موقعیت من تمام صفحه

مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
750,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

eslaminia

2 روز پیش

750,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 62

آپارتمان مسکونی

2 روز پیش

459,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

املاک اژدهاک

5 روز پیش

459,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

5 روز پیش

289,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 42

آپارتمان مسکونی

09126442652

5 روز پیش

289,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 42

آپارتمان مسکونی

5 روز پیش

720,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

ویلا

mostafa0049

5 روز پیش

720,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

ویلا

5 روز پیش

8,250,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

آرمان پزشکی

5 روز پیش

8,250,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

5 روز پیش

1,440,000,000 تومان
1,440,000,000 تومان

متر مربع: 1500

زمین

1 هفته پیش

160,000,000 تومان
160,000,000 تومان

متر مربع: 160

آپارتمان مسکونی

1 هفته پیش

2,400,000,000 تومان

اتاق: ۱سرویس: ۱متر مربع: 145

آپارتمان تجاری

Moradi

4 هفته پیش

2,400,000,000 تومان

اتاق: ۱سرویس: ۱متر مربع: 145

آپارتمان تجاری

4 هفته پیش