تمام صفحه

مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
2,300,000,000 تومان

: 56

آپارتمان مسکونی

نیازتو

2 هفته پیش

2,300,000,000 تومان

: 56

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

نیازتو

2 هفته پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

2 هفته پیش

32,000,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: فرنگی و سنتیمتر مربع: 181

آپارتمان مسکونی

safa40481

2 ماه پیش

32,000,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: فرنگی و سنتیمتر مربع: 181

آپارتمان مسکونی

2 ماه پیش

توافقی
توافقی

متر مربع: 800

زمین

3 ماه پیش

289,000,000 تومان

فوش آپارتمان نوساز

مولوی کوچه آزاد کوچه نساج

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 57

آپارتمان مسکونی

09126442652

4 ماه پیش

289,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 57

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

متر مربع: 1850

زمین

iraj

5 ماه پیش

متر مربع: 1850

زمین

5 ماه پیش