موقعیت من تمام صفحه

مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
445,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 165

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

445,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 165

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

213,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

213,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 89

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

726,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

726,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 242

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

561,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهریار، استان تهران، ایران

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

soheyl

2 سال پیش

561,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

102,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهرستان شهریار

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

banai

2 سال پیش

102,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 51

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

160,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان مسکونی

شهر تهران - منطقه 7 - خواجه نظام غربی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

abas

2 سال پیش

160,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

95,000,000 تومان
آپارتمان مسکونی در نیاز تو

آپارتمان مسکونی

مینای شمالی منطقه 14

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 37

آپارتمان مسکونی

karimi

2 سال پیش

95,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 37

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش