موقعیت من تمام صفحه

مقایسه ملک ها

ترتیب نمایش:
325,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

atimi

2 سال پیش

325,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

200,000,000 تومان

آپارتمان

کاظم آباد

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

aadibi

2 سال پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 53

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

260,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

زاهد گیلانی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

soghani

2 سال پیش

260,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

130,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

mozhdeh89

2 سال پیش

130,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

180,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

zandi

2 سال پیش

180,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

اسلام‌شهر

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

raasoli

2 سال پیش

60,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 52

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

280,000,000 تومان
آپارتمان 65 متری دوخوابه

آپارتمان

محله فردوس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

shaghi

2 سال پیش

280,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

330,000,000 تومان
آپارتمان 15 ساله

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

ghodjani

2 سال پیش

330,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,200,000,000 تومان
خانه مسکونی سه واحدی

خانه مسکونی

سعادت آباد

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

soltani

2 سال پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 142

خانه

2 سال پیش