مقایسه ملک ها

انتخاب پکیج

 1. ثبت آگهی املاک
 2. پکیج
 3. پرداخت
 4. پایان

رایگان

0 تومان

 • مدت زمان: 4 روز
 • ثبت ملک: 1
 • آگهی های ویژه: 0

برنزی

6000 تومان

 • مدت زمان: 10 روز
 • ثبت ملک: 1
 • آگهی های ویژه: 1

نقره ای

15000 تومان

 • مدت زمان: 15 روز
 • ثبت ملک: 6
 • آگهی های ویژه: 3

طلایی

29000 تومان

 • مدت زمان: 3 ماه
 • ثبت ملک: 15
 • آگهی های ویژه: 8